Ogólne Warunki Użycia i Umawiającej

Poniżej znajdują się szczegółowe rozdziałów odpowiadających ogólnych warunków użytkowania i wykonawstwa w naszym serwisie Socializzed.com. Kliknij na tytuł każdego z nich, aby uzyskać szczegółowe informacje o każdym rozdziale.

Zgodnie z prawem Hiszpan 34/2002 z Servicios de la Sociedad de La información y del Comercio electronico (LSSICE) informujemy, że własność domeny naszego sklepu, www.socializzed.com należy do SOCIALIZZED z siedzibą w Arenys de Mar (Hiszpania) kod pocztowy 08350. W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej w info@socializzed.com lub przez telefon w (+34) 937 921 846.

Te ogólne warunki użytkowania i zawieraniem umów, mają za zadanie regulować dostarczanie informacji podanej w sklepie internetowym Socializzed.com a także do regulowania transakcji handlowych przeprowadzanych między Socializzed.com a użytkownikami w domenie www.socializzed.com. Niezależnie od tego, jak przeglądanie sklepu internetowego lub zakupu jakichkolwiek produktów oferowanych na naszej stronie, oznacza akceptacji jako użytkownik, bez jakichkolwiek zastrzeżeń, z każdego z tych ogólnych warunków użytkowania i wykonawstwa. Socializzed.com posiada prawa do modyfikowania strony internetowej do wprowadzania zmian i modyfikacji, które uzna za właściwe i konieczne dla prawidłowego jej funkcjonalności, bez uprzedniego powiadomienia.

Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronie były dokładne i bez literówek. W przypadku, gdy w pewnym momencie, może zostać znaleziony błąd tego typu, w dowolnej chwili poza wolą Socializzed.com, prosimy o poinformowanie go do nas jak najszybciej, więc błąd może zostać skorygowany natychmiast. Jeśli jest błąd literowy w jednym z cenami z istotnej różnicy, znacznie niższe niż normalną cenę produktu i klient podjął decyzję o zakupie na podstawie tego błędu, będziemy komunikować się tego błędu, a klient musi przyjąć zapłatę różnicy w cenie do realizacji zamówienia. W tym przypadku klient ma również prawo zrezygnować z zakupu bez żadnych dodatkowych kosztów. Wysyłanie automatyczne potwierdzenie zakupu, nie sprawdza warunków błędu w cenie.

Podobnie, możliwe jest, że zawartość stronie czasem może wykazywać tymczasowego informacje dotyczące każdego produktu. W przypadku, gdy informacje nie odpowiadają charakterystyce produktu, klient ma prawo zrezygnować z zakupu bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

O informacji, treści, instrukcji i wyrażeń zawartych w produktach sprzedawanych na stronie internetowej odpowiedzi wydawców, producentów i dostawców takich produktów.

Ilustracje publikowane różnić ze sprzedawanych produktów należy traktować jako wskazówki. Opis produktu udostępnione są wiążące zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszystkie informacje zawarte w umowna Socializzed.com pokazane są w wielu językach, a komunikacja z klientami i użytkownikami, a także sformalizowanie zamówienia muszą być wykonane w tych językach, ale należy wziąć pod uwagę hiszpańskim i angielskim głównych języków na stronie internetowej.

Wszelkie treści publikowane w magazynie, a zwłaszcza projekty, teksty, grafiki, logotypy, przyciski, ikony, oprogramowanie, nazwy handlowe, marki, rysunki techniczne i wszelkie inne podatne znakiem przemysłowym i handlowym, podlegają przemysłowej i intelektualnej prawem autorskim Socializzed.com lub właścicieli stron trzecich.

W żadnym wypadku nie powinny być przyznawane lub odstąpić żadnej licencji, całkowite lub częściowe przeniesienie tych praw lub jakiegokolwiek prawa lub oczekiwanie praw przyznanych specjalnie na zmiany, wykorzystywania, powielania, rozpowszechniania lub publicznego udostępniania tych treści bez wyraźnego pozwolenia z Socializzed.com lub odpowiednich właścicieli.

Zabronione jest zatem korzystanie z serwisu Socializzed.com do celów publicznych lub komercyjnych, a więc nie może być wykorzystywana, powielana, rozpowszechniana, modyfikowana, wyświetlane publicznie, przekazane lub wykorzystane zawartości sieci. Włączenie hiperłączy do celów handlowych, które umożliwiają dostęp do naszej witryny w stron znajdujących się poza Socializzed.com, bez uprzedniej zgody jest zabronione.

W każdym razie istnienie hiperłącza na stronach niezwiązanych z nami, nie oznacza w żadnym wypadku istnienie stosunków handlowych lub kupieckich z właścicielem witryny internetowej, gdzie ma swoją siedzibę hiperłącze, ani akceptacji ze Socializzed.com jego zawartości lub usług.

Wykorzystujemy w różnych częściach strony internetowej iw naszych pozycji marketingowych, ikon i wzorów w oparciu o emotikony, które należą do EmojiOneTM na licencji Creative Commons.

Produkty prezentowane na stronie są zgodne z przepisami prawa hiszpańskiego. Odpowiedzialność Socializzed.com Nie można powoływać się w przypadku niestosowania się do ustawodawstwa krajów, w których produkty mogą być wysyłane zgodnie z żądaniem zamówienie klienta. Jest to odpowiedzialność klientów spoza Hiszpanii w celu sprawdzenia możliwości importowania lub stosowania produktów zamówionych.

Dostęp do strony internetowej będzie dobrowolne, a zatem obowiązkiem użytkownika, który będzie odpowiedzialny za bezpośrednie lub pośrednim skutku dzięki wykorzystaniu strony internetowej z nich wynikających, w tym tak, ale nie ograniczając się do nich, wszystkie szkody ekonomiczne, techniczne i prawnie adversed i rozczarowanie oczekiwań generowanych przez naszą stronę, zmuszając użytkownika do utrzymywania nieszkodliwe dla Socializzed.com wszelkich roszczeń wynikających bezpośrednio lub pośrednio z tych faktów. Socializzed.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wynikać z zakłóceń, pominięć, przerw, wirusów komputerowych, błędów lub rozłączenia w funkcjonowaniu tego systemu elektronicznego lub urządzeń i komputerów z użytkowników, z przyczyn niezwiązanych z Socializzed.com które mogą uniemożliwiać ani nie opóźniają świadczenia usług lub przeglądania w sklepie, lub opóźnienia lub zatorów w stosowaniu spowodowanej braków lub przeciążenia Internetu lub innych systemów elektronicznych, lub niezdolność do świadczenia usługi lub umożliwienia dostępu do przyczyn niedotyczących Socializzed.com ze względu na użytkownika, osób trzecich lub siły wyższej. Socializzed.com nie kontroluje, co zwykle, korzystanie które podejmują użytkownicy serwisu.

W szczególności Socializzed.com nie odpowiada w żaden sposób za obowiązkiem użytkowników do korzystania ze strony zgodnie z przepisami prawa, niniejszych ogólnych warunków, moralność, ogólnie przyjętych dobrych obyczajów lub porządku publicznego, ani zrobić w sposób sumienny i ostrożny.

Na ogół użytkownik zgadza się przestrzegać niniejszych ogólnych warunków, a także w celu spełnienia specjalnych ostrzeżeń i instrukcji zawartych w nich lub na stronie internetowej i zawsze postępować zgodnie z prawem, moralnością i wymogami dobrej wiary, korzystając z należytą starannością oraz powstrzymaniu się od korzystając ze strony w jakikolwiek sposób mogących osłabić, uszkodzenie lub zniszczenie normalnego funkcjonowania strony internetowej, nieruchomości lub praw Socializzed.com, dostawców, innych użytkowników lub w ogóle żadnej osobie trzeciej. Dostęp oraz korzystać z portalu nieletnim bez wyraźnej zgody ich rodziców jest zabronione. Socializzed.com nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość danych dostarczonych przez użytkownika, a zatem nie może zweryfikować wiek użytkowników. Konkretnie, bez wprowadzania jakichkolwiek ograniczeń w poprzedniej części, korzystając z serwisu Socializzed.com użytkownik wyraża zgodę na:

 1. Dostarczyć dokładnych informacji na temat wymaganych danych w formularzu rejestracyjnym użytkownika i jest zobowiązany do utrzymania ich aktualizacji.
 2. Nie wchodź, przechowywania lub przekazywania lub ze strony internetowej, informacje lub materiały, które są zniesławiające, oszczercze, obsceniczne, groźby, ksenofobiczne, które podżegających do przemocy lub dyskryminacji ze względu na rasę, płeć, ideologii, religii lub w jakiejkolwiek formie naruszających moralności , porządku publicznego, praw podstawowych, wolności publicznych, czci, prywatności lub obraz innych i ogólnie obowiązujące przepisy.
 3. Nie należy wprowadzać, przechowywać lub przesyłać za pośrednictwem strony sklepu dowolny program, dane, wirusy, kod, lub jakiegokolwiek innego urządzenia elektronicznego lub fizyczną, która jest zdolna do powodowania szkód na stronie internetowej, w którejkolwiek z usług, sprzętu, systemów lub sieci Socializzed .com, do innego użytkownika lub któregokolwiek z naszych dostawców lub w ogóle do jakiejkolwiek osoby trzeciej.
 4. Zapisz pilnie "nazwę użytkownika" i "hasło" z rejestracji w naszym serwisie, biorąc odpowiedzialność za szkody, które mogą wyniknąć z niewłaściwego korzystania z nich.
 5. Nie rób działań reklamowych lub do celów handlowych za pośrednictwem strony internetowej, a nie korzystania z takich materiałów oraz informacji o tej samej wysłać reklamę lub wysyłać wiadomości z innych celów handlowych lub do zbierania i przechowywania danych osobowych osobom trzecim.
 6. Nie należy używać fałszywych tożsamości lub podszywać się pod innych, w zakresie korzystania ze strony internetowej lub korzystanie z jakichkolwiek usług, w tym ich używania haseł lub kodów dostępu stron trzecich oraz inne.
 7. Nie niszczyć, zmieniać, czyni bezużytecznym do użytku, wyłączyć lub uszkodzić dane, informacje, programy i dokumenty elektroniczne Socializzed.com, jej dostawców lub osób trzecich.
 8. Nie należy wprowadzać, przechowywać lub przesyłać za pośrednictwem strony internetowej treści, które naruszają prawa własności intelektualnej, przemysłowej i gospodarczej sekrety innych, czy w ogóle jakiekolwiek treści, które użytkownik nie posiada właściwości, zgodnie z prawem, czy prawo do dokonywania dostęp do nich osób trzecich.

Klient zobowiązuje się do umożliwienia dostarczenia wymaganej kolejności, zapewniając prawdziwy adres, bez literówek, gdzie opakowanie może być dostarczone w zwykłym harmonogramem dostawy towarów. W przypadku niewywiązania się przez klienta z tego obowiązku, Socializzed.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za opóźnienia lub niedostarczenia wymaganych zakupu przez klienta.

Dla celów przepisów prawa 15/1999 z dnia 13 grudnia o ochronie danych osobowych, a także w Dekret królewski 1720/2007 z dnia 21 grudnia, który zatwierdza regulację, która implementuje prawo 15/1999 zatwierdzony, Socializzed.com informuje o istnieniu pliku danych osobowych tworzone przez i pod nadzorem Socializzed.com z danymi uzyskanymi na stronie Socializzed.com. Celem tego pliku jest zarządzać stosunki umowne z nami, jak również działań promocyjnych i reklamowych własny lub osób trzecich, w jakikolwiek sposób, czy to przez telefon, e-mail lub wysyłanie wiadomości handlowych poprzez SMS, itp, które mogą być procentowej, w oparciu o badania i segmentacji danych zebranych podczas przeglądania strony internetowej, dane dostarczone przez wypełnianie formularzy elektronicznych, w tym wynikające ze stosunków handlowych lub dostawy zakupionych produktów. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać reklamy, same mogą wprowadzić do swoich rachunków oraz wyłączyć wysyłanie newsletterów.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do ustawy organicznej w sprawie ochrony danych 15/1999 z dnia 13 grudnia zatwierdzonego dekretem królewskim 1720/2007 z dnia 21 grudnia prawa 34/2002, z dnia 11 lipca usług społeczeństwa informacyjnego, a handel elektroniczny i inne postanowienia wydawane w jego rozwoju, klienci i użytkownicy Socializzed.com może w każdym czasie wykonywania ich prawa dostępu, sprostowania, odwołania i sprzeciwu swoich danych osobowych, pisząc na adres: Socializzed w Arenys de Mar (Hiszpania), gdzie należy podać imię, nazwisko i adres e-mail użytkownika, z którym podpisał się, a także załączając kserokopię dowodu osobistego autoryzowanego użytkownika. In the event that the information supplied is associated with a purchase, Spanish legislation obliges us to maintain this information at least six years, so it can not be deleted or corrected even if the customer requests it.

Socializzed.com zobowiązuje się do wykorzystania danych zawartych w pliku, do poszanowania ich poufności i używać go zgodnie z przeznaczeniem pliku, a do wypełnienia obowiązku, aby utrzymać ją i przyjmują wszelkie środki, aby zapobiec zmianom, utrata lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie środków bezpieczeństwa dla zautomatyzowanych zbiorów zawierających dane osobowe, zatwierdzone dekretem królewskim 1720/2007 z dnia 21 grudnia. Nasz bezpieczny serwer gwarantuje poufność danych przesyłanych do nas. This privacy is achieved using SSL, encrypting the data sent through the RSA encryption system, so that no one can appropriate them because they do not have the necessary key. You can check that your browser is secure if the padlock symbol appears and you can also see that the URL is slightly different: no longer begins with http but with https.

Pragniemy poinformować, niż w celu poprawy swoich potrzeb, aby zarządzać zawartość Twojego koszyka, aby zaoferować Państwu nasze indywidualne porady, a także poinformować o naszych ofert do klientów internetowych lub partnerów, nasza strona korzysta z urządzeń implantacji cookie i przechowywanie IP.

Pragniemy poinformować, jasno i precyzyjnie o cookies używamy, z wyszczególnieniem, co wyraźnie cookie to, co służy, rodzaje plików cookie, których używamy, ich cel i jak można skonfigurować lub wyłączyć je, jeśli chcesz.

Co to jest plik cookie i co to jest?

Plik cookie jest plikiem, który kładziemy na komputerze, i których jedynym celem jest uproszczenie nawigacji poprzez Socializzed.com (tego cookie nie może zawierać wirusy lub zostać wykonane, ponieważ nie jest aktywnym pliku). Plik cookie mogą być odczytywane tylko przez Socializzed.com i ciebie, i można go usunąć, jeśli chcesz, otwierając opcje swojej przeglądarki. Cookies są niezbędne do funkcjonowania w Internecie, przynoszą wiele korzyści w dostarczaniu usług interaktywnych, co ułatwia nawigację i użyteczność naszej stronie. W żadnym wypadku cookies może spowodować uszkodzenie komputera. Jednocześnie, aktywne cookies pomaga nam identyfikować i rozwiązywać błędy.

Wykorzystanie cookies na Socializzed.com

Nasza strona Socializzed.com a wszystkie adresy URL i powiązane podkatalogi, wykorzystywać cookies, czyli małe pliki, które są pobierane na komputerze podczas uzyskiwania dostępu do niektórych stron internetowych. Cookies, między innymi, pozwalają na stronie internetowej, przechowywania i pobierania informacji o przeglądający nawyków użytkownika lub ich komputera, w zależności od zawartych w nich informacji i jak przeglądarka jest używana, może być używany do rozpoznania dla użytkownika.

Witryna korzysta z Google Analytics, usługi analityczne od Google, Inc. ( "Google"). Google Analytics wykorzystuje cookies, plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika, w celu przeprowadzenia analizy sieci o sposobie użytkowania internautów. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane i przechowywane przez Google w zakresie usług internetowych w Stanach Zjednoczonych. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Użytkownik może zrezygnować z traktowania danych lub informacji, odrzucając z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Jednakże, należy wiedzieć, że ten sposób może nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej strony.

Użytkownik może wyłączyć usługę Google Analytics dla reklam displayowych oraz dostosowywać reklamy w sieci reklamowej Google w Menedżerze preferencji reklam na swoim koncie Google, jeśli są dostępne, można też użyć przeglądarki blokujący Google Analytics, dostępnego dla programu Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari i Opera. Furthermore, użytkownik może pozwolić, blok lub usunąć cookies zainstalowane na swoim komputerze, konfigurując opcje przeglądarki zainstalowane na swoim komputerze. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat można uzyskać dostęp do następujących linków ze szczegółowymi informacjami dla każdej przeglądarki:

Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/278835
Firefox http://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies
Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Opera http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/ 
Safari http://support.apple.com/kb/PH5042
Safari for iPad and iPhone http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES

Zgoda

Socializzed.com nie przechowuje danych osobowych naszych użytkowników, z wyjątkiem adresu IP według opisanego powyżej, chyba że chcesz się zarejestrować na naszej stronie dobrowolnie w celu dokonania zakupów produktów i usług, które otrzymać możemy zapewnić lub dodatkowe informacje na temat promocje i zawartość zainteresowania.

Jeśli nadal przeglądania na naszej stronie internetowej, należy potwierdzić zgodę na korzystanie z cookies określonymi powyżej oraz akceptację warunków zawartych w niniejszej Polityce Cookies.

We wszystkich zamówień zakupowych umieszczonych w Socializzed.com, kwota dotycząca koszt wysyłki będzie zawsze określona. Cena ta jest generowana automatycznie w zależności od taryfy obliczonych przez nas na bazie produktów zakupionych, całkowita kwota zamówienia i terytorium, do którego są wysyłane.

Koszty przesyłki są automatycznie dodawane do całkowitej kwoty koszyk z produktami wybranych przez klienta podczas zakupu i może być postrzegana przez klienta w koszyku i na stronie transakcji. Koszt przesyłki wymienione w naszej stronie zawsze zawierają 21% podatku VAT, standard podatku na terytorium Hiszpanii.

Socializzed.com dołoży wszelkich starań, aby zawsze szukać najlepszą cenę przesyłki dla klienta, zawsze z renomowanych firm kurierskich, które oferują optymalny poziom gwarancji i bezpieczeństwo. Wysyłamy do wszystkich krajów Unii Europejskiej, z wyłączeniem wszystkich wysp w tych krajach, a także jakiegokolwiek terytorium lub regionu, który obejmuje każdą niestandardową przestrzeń dla transakcji. Gdy klient zarejestrowany w żadnym z tych regionów próbuje wykonać zamówienie na stronie finalizacji transakcji, otrzyma komunikat, że wysyłka do tego kodu pocztowego nie może być przetwarzany. W circunstance, że zamówienie na każdym z tych obszarów może być zakończona w naszym systemie, Socializzed.com będzie posiadał prawo do anulowania zamówienia z odpowiednim zwrot do klienta, jeżeli dana płatność została przetworzona.

Jedynymi wyspy dopuszczone do procesu zakupowego rozkazy wśród Socializzed.com są Baleary, Malta i Cypr. Opłaty wysyłki zostaną szczegółowo opisane dla każdej transakcji na stronie transakcji zlecenia.

Przed przetwarzania zlecenia zakupowego w Socializzed.com, klienci muszą zarejestrować się jako użytkownicy poprzez wypełnienie formularza elektronicznego wyświetlany przez cały czas na stronie internetowej sklepu i postępując zgodnie z instrukcjami w nim. Rejestr może być również wykonane w trakcie procesu zamawiania danych do realizacji zakupów. Ta opcja pozwala naszym klientom na dostęp i zarządzać wszystkim z ich zamówień zakupowych ze szczegółowymi informacjami, do strefy użytkownika na naszej stronie internetowej. Aby dokonać zakupu produktów, należy dodać produkt lub produkty, które chcesz zakupić do koszyka, postępując zgodnie z wyświetlanymi na ekranie, wypełniając w tym celu formularz zamówienia, pod warunkiem i sprawdzenie go.

Ceny i oferty przedstawione na stronie są ważne wyłącznie dla zamówień internetowych dokonanych w Socializzed.com. Wszystkie ceny publikowane na naszej stronie internetowej obejmują podatku od wartości dodanej. Zatwierdzenie zamówienia przez klienta wyraźnie sugeruje wiedzą i akceptacją niniejszych ogólnych warunków w ramach procesu zamówienia. O ile nie postanowiono inaczej, dane zarejestrowane przez Socializzed.com stanowić dowodu wszystkich transakcji między nami a naszymi klientami. Mamy archiwizowania dokumentów elektronicznych formalizujący kontrakt i będzie dostępna.

Po zakup odbywa się w możliwie najkrótszym czasie, dowód zakupu zostanie wysłana automatycznie przez usługę klient Socializzed.com, nie później niż 24 godziny po wykonaniu zakupu. Jeśli nie zgadzają się z informacjami podanymi w dowodzie zakupu, można zażądać ich zmiany lub unieważnienia umowy. Socializzed.com wystawi fakturę papieru, która zostanie wysłana wraz z pakietem zamówień. PDF kopię faktury będą automatycznie przesyłane do klienta e-mail, gdy płatność została ostatecznie potwierdzona. Fakturę można również pobrać z sekcji "Moje zamówienia" na koncie użytkownika. Socializzed.com ostrzega, że nie można modyfikować faktur sprzedaży, gdy są one wydawane, bez uszczerbku dla ich prawa do otrzymania skorygowanej faktury w przypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach (dekret królewski 1619/2012 z dnia 30 listopada zatwierdzających Rozporządzenia obowiązków dotyczących wystawiania faktur). Faktura zostanie wystawiona na nazwisko osoby wskazanej w procesie zamówienia, więc klient musi zapewnić, że jest wykonany z poprawną nazwą. W przypadku odwrotnego obciążenia VAT, kupujący muszą być zgodne z obowiązującym prawem podatkowym w każdej chwili.

Dobór produktów oferowanych na Socializzed.com, jest ważna tak długo, jak produkty są widoczne na stronie internetowej i jest ona dostępna możliwość, aby dodać je do koszyka. W naszym procesie handlu elektronicznego, czas jest aktualizowany automatycznie. Tak może się zdarzyć w trakcie procesu zakupu, że zapas produktu się wyczerpany, a więc klient nie może w takim przypadku kontynuować rozpoczął procesu zamawiania. W przypadku wielu zleceń tego samego produktu od różnych klientów w tym samym czasie, w wyniku braku zapasów tych produktów do zrealizowania wszystkich zamówień, które zostaną przetworzone w celu otrzymania.

Na stronie każdego produktu, jeżeli możliwość, aby dodać produkt do koszyka jest dostępna, wówczas element jest w magazynie i nasze zobowiązanie z odejściem z naszego magazynu wynosi 24 godzin w dni robocze po otrzymaniu zamówienia. Jeśli opcja, aby dodać produkt do koszyka nie jest dostępna na stronie produktu, artykuł nie jest dostępny w magazynie, a sprzedaż tego produktu nie będą mogli aż Zdjęcie produktu jest uzupełniane.

Do tych podaży, należy dodać czas dostawy, które mają operatorów tranzytowych z którymi współpracujemy. Okresy te są obliczane w dni robocze od poniedziałku do piątku. Socializzed.com nie czyni ani przesyłek w soboty, ani w niedziele lub w czasie święta w Hiszpanii.

W przypadku, gdy nie może być pęknięcie magazynie lub niedostępności wybranego artykułu w kolejności zakupów, Socializzed.com dostanie w kontakcie komunikować ci problem i będziemy dostarczać Państwu nową datę dostawy dla tego elementu. W tych przypadkach, Socializzed.com przeprowadzi pierwszy częściowy przesyłkę z dostępnych pozycji w zamówieniu bez dodatkowych kosztów dla klienta. Jeśli nie ma możliwości, aby wysłać wybrany produkt w akceptowalnym czasie dla klienta, dajemy możliwość unieważnienia zakupu lub przyjęcia oferty, bez angażowania wzrost ceny, produktu o podobnych cechach, które mają tej samej jakości, a nawet wyższe. W każdym przypadku opóźnienia w dostawie w zakresie określonych terminów, nie uprawnia klienta do żądania odszkodowania.

Gdy Nabyty pakiet opuszcza nasz magazyn, nie jest już możliwe, aby ją anulować. Klient powinien otrzymać produkty, po ogólne warunki wcześniej zaakceptowane. A następnie przystąpić do powrotu za pomocą środków przewidzianych w naszych warunkach powrotu.

Produkty są wysyłane do żądanych podczas procesu zamawiania adresu dostawy. Wysyłka odbywa się za pośrednictwem GLS dostawą do domu, a ta firma kurierska nie dostarcza w soboty, niedziele lub święta każdego kraju. Poniżej znajdują się szczegółowe terminu dostawy dla każdego z obszarów:

UWAGA: Zastanów się co najmniej jeden dzień więcej w Boże Narodzenie sezonu

 • Hiszpania (Półwysep): 24 godzin w dniach roboczych od momentu opuszczenia magazynu.
 • Francja, Portugalia i Baleary (Hiszpania): 1 do 2 dni roboczych od momentu opuszczenia magazynu.
 • Niemcy, Włochy, Holandia, Belgia, Dania, Austria, Czechy, Węgry i Luksemburg: 2 do 3 dni roboczych od momentu opuszczenia magazynu.
 • Wielka Brytania, Irlandia, Polska, Szwecja, Chorwacja, Rumunia, Słowacja i Słowenia: 3 do 4 dni roboczych od momentu opuszczenia magazynu.
 • Finlandia, Bułgaria, Grecja, Łotwa, Litwa, Estonia, Malta i Cypr: 4 do 6 dni roboczych od momentu opuszczenia magazynu.

Socializzed.com oferuje różne formy płatności, dzięki czemu można wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom:

Debit/Credit Card

Wirtualny terminal ING Direct (Redsys) umożliwia płatności za pomocą kart Visa i Master Card. Aby dokonać płatności kartą należy wskazać numer karty, data ważności, imię posiadacza (dokładnie tak, jak wymienione na karcie) i kod CVV karty. Kod potwierdzenia poprzez SMS zostanie wysłany na telefon komórkowy posiadacza karty w celu potwierdzenia końcu transakcji. Opłata za kwotę zamówienia na karcie klienta jest wykonany w momencie zakupu. Nie dopuszcza każdą transakcję, która jest niezgodne z prawem lub które mogą mieć potencjalnie uszkodzić dobrej woli banków przejmujących lub odbijać się negatywnie na nich. Następujące działania są zakazane zgodnie z programami dla marek kart: sprzedaż lub dostawa towaru lub usługi, które nie są w pełni zgodne ze wszystkimi przepisami obowiązującymi do kupującego, wydającego banku, kupca lub posiadacza karty.

Paypal

Można wybrać internetowego bramki płatności Paypal, jedną z opcji płatności preferowane przez nabywców, a nie konieczności uzupełnienia danych karty kredytowej w każdym zakupie robisz w internecie. Można dokonać zakupu za pomocą adresu e-mail i hasło do konta PayPal wcześniej powiązany z kontem bankowym lub kartą kredytową w ramach tej platformy.

Płatność gotówką przy odbiorze

Ta metoda płatności jest ważna dla wszystkich zamówień od 10 do 120€, z dostawą w Hiszpanii. Metoda ta ma ładunek 3€ na kwotę zakupu. Całkowita płatność jest dokonywana w gotówce w momencie dostawy przez firmę transportową, w euro i przyjmując jedynie kwoty pieniężne nie są akceptowane do dokonania płatności za pomocą innych środków. Wskazane jest, aby mieć dokładną ilość gotówki w momencie dostawy.

Jeżeli nie jesteś zadowolony z produktów zakupionych w Socializzed.com, masz prawo do odstąpienia od umowy przez powrót zakupu w oryginalnym opakowaniu do naszego sklepu internetowego, zgodnie z następującymi warunkami.

Okres za prawo do odstąpienia

Można skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy bez żadnego uzasadnienia dla wszystkich przedmiotów otrzymanych w terminie 14 dni kalendarzowych, który rozpoczyna się od dnia, niż Ty lub osoba trzecia wskazana przez ciebie, inna niż przewoźnik, otrzymanych produktów nabytych.

Jak wykonywać prawo

Aby zwrócić produkty do naszego sklepu Socializzed.com, należy skontaktować się z Zespołem Obsługi Klienta, pod numerem (+34) 937 921 846, lub za pośrednictwem naszego konta e-mail info@socializzed.com pobj jednoznacznie wyrazić swoją decyzję o wycofaniu się z umowy.

W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, będziemy żądać, aby wypełnić i wysłać drogą elektroniczną na nasz adres e-mail wcześniej wskazano, formularz wniosku, który można pobrać w ostatnim akapicie tego rozdziału, w którym to przypadku będziemy mieli kontaktu z Tobą.

Prawo uznaje się za wykonane w terminie po wysłaniu nam informacja o skorzystaniu z tego prawa przed końcem okresu badanego w warunkach wskazanych powyżej.

Konsekwencje

Jeśli nie skorzysta z prawa odstąpienia od umowy, zwrócimy wszystkie płatności z rozważanych produktów, w tym koszty wysyłki. Jednak zwrot może być wstrzymane do czasu otrzymania towarów lub do czasu, klient dostarczył dowody zwrotu produktów, w zależności od tego warunek jest spełniony jako pierwszy.

Przystępujemy do przeprowadzenia takiego zwrotu, stosując te same środki płatnicze zakupu bez dodatkowych kosztów dla klienta w wyniku procesu, z wyjątkiem kosztów zwrotu produktów. W przypadku płatności gotówką na dostawy, voucher zostanie wygenerowany przez tę wartość, a klient będzie mógł wykorzystać go w dowolnym późniejszym zakupu. Jeśli klient przetwarzane zakupu z płatnością za pobraniem, a po otrzymaniu nie zdecyduje się go przyjąć, z innego powodu niż wady produktu lub błędów, i tak musi zapłacić koszty otrzymaniu towaru na początku.

We wszystkich przypadkach, gdy produkty podlegające refundacji musi być w idealnym stanie, w oryginalnym opakowaniu z podręczników, akcesoriów i upominków promocyjnych, jeżeli występuje, które zostały włączone początkowo produktów. Gdyby tak było nie tak, że klient nie może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy. Jeśli produkt jest dostarczany zamknięte a klient łamie okręgu, w przypadku dobrze, że z powodów zdrowotnych lub higienicznych nie nadają się do zwrotu, klient nie może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy nie powinno być możliwe do zakupu produktów, które zostały poproszone o Socializzed.com "ex profeso" lub w innych przypadkach prawem zwolnienie. W przypadku promocji, w którym kilka osobnych artykułów są częścią tej samej oferty lub promocji, jeśli klient chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, to musi być zrobione ze wszystkich produktów objętych promocją.

Klient będzie odpowiedzialny za spadek wartości towarów wynikające z obchodzenia się je inaczej, niż to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech lub właściwości produktów tylko.

Pobrać stąd formularz do ubiegania się o prawo do odstąpienia

Bez uszczerbku dla prawa do odstąpienia od umowy i prawnie uznanej gwarancji dotyczących produktów niespełniających wymogów, okoliczności, które mogą pociągać za sobą występowanie w dostarczonych produktów są następujące:

 • Produkt uszkodzony przez transport. Jeżeli w czasie odbioru lub dostawy produktu wykrywa wszelkie uszkodzenia opakowania lub produktu, powinny znaleźć odzwierciedlenie na POD (dowód dostawy) spółki nośnej i przekazuje sprawę do nas w ciągu 7 dni kalendarzowych. Socializzed.com będzie ponosić koszty zbierania uszkodzonego produktu i kosztów dostarczenia produktu wymieniona.
 • Produkt, który przez pomyłkę nie odpowiadają jeden wniosek w celu zakupu. Powinna ona być przekazana w ciągu 14 dni kalendarzowych. Socializzed.com będzie ponosić koszty zbierania zły produkt i kosztów dostarczenia produktu wymieniona..

Okres gwarancji wynosi dwa lata od daty dostawy produktu. Uszkodzenia powstałe na skutek zaniedbania, knockings, nadużyciem, manipulacją, niewłaściwego obchodzenia się lub produktów wyraźnie noszonych przez użytkowania, nie są wliczone w cenę. O ile nie postanowiono inaczej, zakłada się domyślnie przez niezgodności, które ujawniają się w ciągu sześciu miesięcy, czy to nowy czy używany, istniała już, kiedy produkt został wydany, chyba że takie założenie jest niezgodne z charakterem produktu lub braku zgodności. W przypadku uszkodzenia spowodowanego nadużyciem, naprawa będzie rozliczeniu. W przypadkach, które uzasadnia stosowanie gwarancji, klient może zdecydować się na naprawę, wymianę wyrobu, obniżenia ceny lub zwrotu zgodnie z warunkami ustalonymi przez prawo.

Jeśli musisz skorzystać z gwarancji na swój produkt, możesz to zrobić, powiadamiając go do nas na koncie e-mail info@socializzed.com.

Zakupy dokonane w Socializzed.com podlegają prawu hiszpańskiemu.

Komisja Europejska zapewnia platformę dla rozdzielczości sądu sporów online i jest dostępny pod poniższym linkiem, http://ec.europa.eu/consumers/odr gdzie konsumenci mogą zgłaszać swoje roszczenia. W przypadku jakiegokolwiek konfliktu lub rozbieżności w interpretacji lub stosowania niniejszych postanowień umownych, sądy, które, jeśli w ogóle wiedzą o sporze będą te, które zapewniają obowiązujące przepisy prawne dotyczące jurysdykcji, w której serwowane są miejsca wykonania zobowiązania.

W przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania poza terytorium Hiszpanii, czy w przypadku sprzedaży przez spółkę działającą w ramach działalności gospodarczej lub handlowej, obie strony poddają się wyraźnie zniesienie jakiejkolwiek innej jurysdykcji, sądów i trybunałów Hiszpanii.

* Dla wszelkich wyjaśnień lub weryfikacji treści, zapoznaj niniejszych ogólnych warunków w języku angielskim lub hiszpańskim.


Accept

Używamy cookies, aby zapewnić jak najlepsze doświadczenie. Jeśli kontynuować przeglądanie, wyrażasz zgodę na naszą Polityką Cookies